Site logo

Dit zijn wij.

Meer plezier in je job

Ga zelf maar na. Van de 8 uur per dag dat je officieel aan het werk bent geldt dat je gemiddeld 40% aan tijd kwijt bent aan inefficiency: vergaderen, koffiepraat en kantoorwandelingen. En dan hebben we het nog niet eens over de tijd van managers; tel de tijd eens op die zij besteden aan het aansturen en voortdurend coachen van hun medewerkers. Volgens ons kan dat anders. 

 Duidelijke communicatie in de zin van projectbriefings, freelancers die alleen worden betaald voor datgene waarvoor zij zijn ingeschakeld en opdrachtgevers die weten waar ze aan toe zijn. Volgens ons levert dat een stuk meer efficiency, minder frustratie en dus plezier in je job. 

Digital marketeers | Project managers | Designers | Developers | Producers | Copywriters | Regisseurs | Camera operators | Fotografen | Social media experts | SEO en SEA specialisten  > Connect here

We weten waar
we het over hebben

Workers is het initiatief van experts die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de (digital) marketing- en communicatiebranche. Allemaal vakmensen; van ontwerper tot developer en van marketeer tot content expert. Bij veel van hen leidde hun succes tot de rol van manager. Binnen dat ‘managen’ lag uiteindelijk niet hun passie. Ze wilden weer aan de slag als vakman / expert. Gezamenlijk hebben zij het Workers platform opgezet en streven daarbij naar het uitbreiden van het netwerk met collega experts enerzijds en opdrachtgevers anderzijds.

Workers, de nieuwe
manier van werken

De traditionele arbeidsmarkt ondergaat een fundamentele verandering met de opkomst van de gig-economie, ook wel bekend als ‘NextGen-werk’. Dit nieuwe economische model, dat draait om kortetermijncontracten, freelancewerk en flexibele inzetbaarheid, wint snel aan populariteit. Zo ook ondergaat de traditionele langetermijnrelatie tussen opdrachtgevers en (digital) marketingbureaus een verschuiving. In plaats van langdurige contracten en vaste partnerschappen, voorziet Workers in een groeiende trend waarbij opdrachtgevers steeds meer op projectbasis met bureaus samenwerken.

Workers voorziet met eigen projecten platform in een nieuwe behoefte

De opkomst van de platform economie heeft de manier waarop we werken en zakendoen drastisch veranderd. Online platforms zoals Uber, Airbnb, en Fiverr hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen diensten aanbieden en consumeren. Een van de belangrijkste kenmerken van de platform economie is de flexibiliteit die het biedt aan zowel werknemers als werkgevers. Mensen kunnen nu hun diensten aanbieden op basis van hun eigen beschikbaarheid en voorkeuren. Het stelt individuen in staat om hun vaardigheden te gelde te maken en een inkomen te genereren op basis van hun eigen timetable.

Flexibiliteit en specialistische expertise

Het werken op projectbasis via Workers stelt opdrachtgevers in staat om flexibeler te zijn in hun marketing- en reclame-inspanningen. Ze kunnen specifieke projecten uitbesteden aan vakmensen met specialistische expertise, waardoor ze toegang hebben tot de meest recente kennis en vaardigheden. Dit resulteert in effectievere campagnes en een hogere ROI.

Kostenbesparing

In plaats van het aangaan van langdurige contracten of het zelf aannemen via freelance- of detacheringscontracten, kunnen opdrachtgevers kosten besparen door alleen te betalen voor de specifieke projecten die ze nodig hebben. Ze kunnen bij Workers verschillende experts vergelijken en kiezen voor degenen die het beste bij hun behoeften en budget passen. Door op projectbasis te werken kunnen zij sneller resultaten behalen. Ze kunnen zich richten op specifieke doelen en deze efficiënt nastreven, zonder tijd te verspillen aan langdurige contracten en processen.

Innovatie en frisse perspectieven

Het werken met vakmensen vanuit verschillende disciplines op projectbasis brengt nieuwe ideeën en frisse perspectieven met zich mee. Opdrachtgevers kunnen bij Workers profiteren van de diversiteit aan creatieve concepten en strategieën die door verschillende vakmensen worden aangeboden. Dit stimuleert innovatie en voorkomt stagnatie in IT, marketing- en reclame-inspanningen.

Maatwerk projecten

Inschrijven is voor zowel de expert als de opdrachtgever altijd gratis. Workers bemiddelt vanuit de projectvraag van de opdrachtgever. De opdrachtgever vult online een briefingsformulier in, waarna een projectmanager van Worker de projectvraag uitzet onder een grote database van experts. Als een expert (Worker) vindt dat hij / zij geschikt is voor de uitvoering van dit project, dan kan deze Worker gratis een begroting indienen. In het geval dat de Worker geselecteerd wordt voor de uitvoering, dan volgt een opdrachtbevestiging en blijft het project onder voortdurende controle van één van de projectmanagers van Workers. Workers rekent geen fee aan de Worker (expert). Aan de opdrachtgever rekent Workers 12,5% bemiddelingskosten over het offerte bedrag. Eventuele aanvullende project management wordt separaat op uurbasis aan de opdrachtgever gefactureerd.

Voor een bloeiende planeet

Bij Workers omarmen we groene, duurzame ideeën en initiatieven als kern van ons bestaan. Ons platform koestert niet alleen expertise, maar ook een diepgewortelde toewijding aan een gezondere, rechtvaardigere en veerkrachtigere wereld. Hier draagt iedereen bij aan het weven van een duurzamere toekomst. 

Van marketeers tot opdrachtgevers, onze gemeenschap omhelst innovatie en groen denken als standaardpraktijk. Samen streven we naar een wereld waarin elk initiatief bijdraagt aan een bloeiende planeet voor alle generaties.

Interessante links

Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U hebt een bedrijf. U bent zzp’er, freelancer of mkb’er en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar dat wil niet zeggen dat u dan altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet u aan andere voorwaarden voldoen.

Het is belangrijk om uit te zoeken of u ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop u uw aangifte inkomstenbelasting invult. En u kunt mogelijk gebruikmaken van de aftrekposten voor ondernemers.

Met deze OndernemersCheck gaat u na of u aan alle voorwaarden voldoet. Aan het einde krijgt u een goed idee of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. En leest u wat dat voor u betekent.

Voor alle duidelijkheid: ook als u géén ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar wel winst maakt, moet u over deze inkomsten belasting betalen!

Doe hier de ondernemerscheck!

GreenDragons ziet een wereld voor zich waarin groene, duurzame ideeën en initiatieven de norm zijn en waarbij iedereen bijdraagt aan een gezondere, rechtvaardiger en veerkrachtige wereld. De stichting erkent de urgentie van de zeventien Sustainable Development Goals en streeft ernaar om een incubator te zijn in het versnellen van innovatieve en duurzame oplossingen. De visie is gericht op een toekomst waarin de negatieve effecten van menselijk leef- en consumptiegedrag op het milieu aanzienlijk zijn verminderd en waarin duurzaamheid geïntegreerd is in alle facetten van de samenleving. De kracht van GreenDragons zit in de investering van kennis, kunde en netwerken om ideeën van derden voor maatschappelijke integratie versneld en zo kansrijk mogelijk tot uitvoering te brengen. Onze visie laat zich vertalen naar onze missie: als een incubator met een omvangrijk team van professionals, groene, duurzame ideeën en initiatieven actief te ondersteunen en de maatschappelijke integratie daarvan helpen te versnellen.

GreenDragons

Groene Zaken brengt groene producten, evenementen, diensten en locaties onder de aandacht. Dit doen wij op verschillende manieren. Door het publiceren van artikelen op onze website en het inzetten van onze social media kanalen, het plaatsen van banners op onze website én door mailings te sturen naar ons grote groene netwerk. Op deze pagina vind je al onze diensten.

Groene Zaken

Projectmatig werken iets voor jou?
Begin vandaag met het nieuwe werken.

Waarin Workers zich onderscheidt

Check

Workers

Werkgever

Uitzender

Detacheerder

Freelance platform

Werken wanneer jij wil

Koffie van de baas

Je baas als coach

Van huis uit werken

Werken per project i.p.v. uren

Je baas regelt je pensioen

Je CV als een naald in de hooiberg

Strenge selectie

Strenge intake project

Offerte per project

Factuur per project

Begeleiding door project manager

Projectmatige in- en output controle

Inzet van project team

Geen fee aan freelancers

Gemiddelde fee aan opdrachtgevers

12,5%

20 - 35%

20 - 35%

20 - 35%

Reviews

Eigen dashboard

Inloggen

Gratis registreren!

Forgot Password