Site logo

Cookie verklaring

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

 1. Workers gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

 1. Jouw cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Workers maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 2. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Workers op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:
 3. B. Cookietabel

  NaamType(s)CookiesBewaartermijn
   
  AddthisAnalytisch, Trackingloc
  uvc
  1 jaar
  1 jaar
  Deze cookies worden gebruikt door AddThis. Ze hebben tot doel om de bezoeker, ook op andere websites, te herkennen voor advertentiedoeleinden via de deelknop voor sociale media. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. Daarnaast kan het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde advertentie worden onderzocht.
   
  BingAnalytisch, TrackingMR
  MUID
  SRM_B
  1 weken
  1 jaar
  1 jaar
  Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.
   
  ClarityTracking_clck
  _clsk
  ANONCHK
  CLID
  MR
  MUID
  SM
  1 jaar
  23 uur
  Einde sessie
  1 jaar
  1 weken
  1 jaar
  Einde sessie
  Deze cookies worden geplaatst door Clarity. Er wordt informatie verzameld over hoe de websitebezoeker de website gebruikt. Zo kan er gecheckt worden waar de bezoeker precies op klikt, zodat de website naar aanleiding van deze informatie geoptimaliseerd kan worden.
   
  CloudflareFunctioneel__cfduid1 maanden
  Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of webverkeer vertrouwd is.
   
  WorkersFunctioneelPraivacyAudit
  PraivacyCookieConsent
  1 jaar
  1 jaar
  In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
   
  ElfsightAnalytisch_p_hfp_client_id
  elfsight_csrf
  elfsight_viewed_recently
  STICKYCOOKIE
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  De cookie zorgt ervoor dat het juiste aantal bezoekers of gebruikers wordt weergegeven aan de website eigenaar.
   
  GoogleTracking__Secure-3PAPISID
  __Secure-3PSID
  __Secure-APISID
  __Secure-HSID
  __Secure-SSID
  _gcl_au
  1P_JAR
  APISID
  HSID
  NID
  SAPISID
  SID
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  3 maanden
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Dit zijn cookies geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen. Ook worden deze cookies gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden.
   
  Google AnalyticsAnalytisch_ga
  _ga_9ZE73XJHDF
  _gat_gtag_UA_119490990_1
  _gid
  2 jaar
  2 jaar
  Einde sessie
  22 uur
  Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Met deze cookies krijgen we een beter beeld van het gedrag van de bezoeker op de website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd.
   
  HubspotTracking__hssc
  __hssrc
  __hstc
  hubspotutk
  Einde sessie
  Einde sessie
  6 maanden
  6 maanden

  De _hstc cookie van Hubspot is de belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers. Het bevat het domein, user tracking tokenk, de eerste tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (stappen voor elke volgende sessie).

  Deze cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc cookie moet verhogen. Wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt de cookie _hssrc ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft gestart.

  De cookie messageutk wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die  chatten via de chattool. Als de bezoeker de site verlaat voordat hij/zij als contactpersoon wordt toegevoegd, wordt deze cookie gekoppeld aan de browser. Het zorgt er ook voor dat de chattool de conversatiegeschiedenis kan laden.

  Cookie hubspotuk wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Deze cookie wordt aan HubSpot doorgegeven bij het indienen van het formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.

   
  Hubspot (functional)Functioneel__cf_bmEinde sessie
   
   
  PoptinAnalytischpoptin_c_visitor
  poptin_o_v_140673ae116b4
  poptin_o_v_40677e76cc611
  poptin_o_v_6c64d6a4429b3
  poptin_o_v_6fbad07464764
  poptin_o_v_8055073dac06a
  poptin_old_user
  poptin_previous_url
  poptin_session
  poptin_session_account_a65b58fdb94ee
  poptin_user_country_code
  poptin_user_id
  poptin_user_ip
  1 maanden
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  Einde sessie
  2 dagen
  Einde sessie
  Einde sessie
  1 maanden
  1 jaar
  1 jaar
  1 jaar
  Met Poptin kan men gemakkelijk pop-ups en websiteformulieren maken om zo klanten te wijzen op de nieuwsbrief of andere zaken.
   
  Realtime biddingTracking__atuvc
  __atuvs
  1 jaar
  Einde sessie
  Worden geplaatst door een advertentie platform. De geplaatste cookies wijzigen voortdurend en kunnen persoonsgegevens bevatten. Bepaalde vlakken op de website worden gereserveerd voor het tonen van advertenties. Het RTB-platform houdt een volledig geautomatiseerde veiling voor de advertentievlakken. Bij Real Time Bidding, bieden adverteerders tegen elkaar op om uiteindelijk de mogelijkheid te krijgen een advertentie aan te bieden aan een specifieke websitebezoeker. De hoogte van het bod wordt gebaseerd op de eigenschappen die aan de websitebezoeker (kunnen) worden toegedicht. De advertentie van de winnende koper wordt binnen 100 milliseconden weergegeven op de site.
   
  SalesFeedAnalytisch (anoniem)zcl.1
  zss.1
  1 jaar
  Einde sessie
  Deze cookies worden door SalesFeed geplaatst. Ze geven een sessie-ID mee aan het bezoek, zodat ze inzicht hebben in welke pagina’s er op de website worden bezocht. SalesFeed houdt zich niet bezig met het herkennen van consumenten, maar alleen met bedrijven.
   
  Site CookiesFunctioneelPHPSESSIDEinde sessie

  Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

   

  3. Google Analytics

  A. Google

  1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
  2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Workers heeft hier geen invloed op.
  3. Je kunt hier lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

  B. Privacy-instellingen

  1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij je over het gebruik van Google Analytics.
  2. Workers heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten;
  3. Er wordt gebruik gemaakt van Google Signals. Deze functie geeft ons meer inzicht in het gedrag van onze bezoekers op verschillende apparaten;
  4. Verzamelde gegevens worden gekoppeld aan overige diensten van Google;
  5. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, zodat jouw locatie niet herleidbaar is.

   

  4. Websites van derden en wijzigingen

  A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

  1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Workers niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
  2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
  3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20231130.

   

  5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  A. Jouw rechten

  1. Je hebt het recht om:
   1. jouw persoonsgegevens in te zien;
   2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   4. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
   5. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
   6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
  2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Workers hebben, stuur dan een verzoek naar info@Workers.nl .
  3. Workers wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Workers je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  4. Workers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

   

  6. Klachtrecht

  A. Interne behandeling

  1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Workers je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@workers.nl.

  B. Autoriteit Persoonsgegevens

  Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Digital marketeers | Project managers | Designers | Developers | Producers | Copywriters | Regisseurs | Camera operators | Fotografen | Social media experts | SEO en SEA specialisten  > Connect here

Inloggen

Gratis registreren!

Forgot Password